Welkom

ALGEMEEN
“Fan 'e Wiken”
is een christelijke school voor basisonderwijs in het Friese Jubbega waar(op) iedereen welkom is. Dat welkom uit zich in de laagdrempeligheid en de aandacht en zorg voor elkaar, maar ook in de aandacht die wij op ” Fan ’e Wiken” hebben voor zowel ònze geschiedenis, ònze omgeving, ònze omgang met elkaar (normen en waarden) en de ontmoeting met de geschiedenis, de omgeving en de cultuur van anderen dichtbij en ver weg.

”Fan ‘e Wiken” wil een school midden in de samenleving zijn en wil kinderen een nieuwsgierige en onbevangen houding bijbrengen om vragen te stellen aan de wereld om zich heen en kinderen ook leren om zelf op zoek gaan naar antwoorden op vragen. “Fan ‘e Wiken” wil een school zijn waarop zichtbaar is dat elk kind telt…

ONTWIKKELING IN ONDERWIJS
Fan 'e Wiken 
werkt vanuit de Kanjer - methode, waarbij het positief stimuleren van gedrag centraal staat.Sinds oktober 2014 zijn wij een Kanjerschool.
Vanaf het schooljaar 2015 -2016 zijn wij de uitdaging aangegaan om met 'talentonderwijs' de leerlingen meer betrokken en gemotiveerd te laten werken vanuit hun eigen interessegebieden en talenten. Deze ontwikkeling zal in de komende twee jaar worden uitgebouwd. 
Tevens starten we in hetzelfde schooljaar met een ontwikkeling op Wetenschap en Techniek. In samenwerking met BETApunt Noord. Hierin worden aspecten van het nieuwe leren van de 21e eeuw toegepast.